Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası

↓ 55%

2,625.00 

Eğitim Saati

480 Saat

Eğitim Süresi

3 Ay

Gönderilecek Sertifika

E-Devlette Sorgulanabilir Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Katılım Ön Koşulu

Yok

Sertifika Sınav Soru Sayısı

50

Sertifika Sınav Türü

Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Başarı Puanı

50 Puan – Minimum 25 Doğru

Sertifika Sınav Hakkı

5 Kez

Sınav Uygulama Hakkı

Uzaktan Eğitim

Aile danışmanlığı, ailelerin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerinin ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir alandır… Hemen Ara… +90 542 336 10 07

Yorum yapın

Aile Danışmanlığı Eğitimi ile evli çiftlerin veya aile bireylerinin ev içinde ortaya çıkabilecek zihinsel veya duygusal sorunlarını aşmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verebilecek profesyoneller yetiştirmek amaçlanır. 

Aile danışmanlığı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerinin ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir alandır. 

Aile danışmanlığı eğitimi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Amacı

Ailede yaşanan sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanının öncelikli amacıdır.

Aile danışmanlığının kazandırdığı en önemli donanımlardan biri de iletişim ve sorun çözme becerileridir. Aileler bu sayede daha tatminkar bir yaşam sürme amacına ulaşabilirler.

Aile danışmanının genel amacı evlilik ve aile içi uyumu arttırmak, ilişkilerde ve etkileşimlerde doyumun sağlanmasına katkıda bulunmak, nitelik ve niceliksel farklılıklar oluşturmak, eşler arası ve aile içi uyumsuz tutum ve davranışların değiştirilmesinde sağlamaktır.

Aile Danışmanının Görevleri ve Danışmanlık Aşamaları

 • Aile hayatına müdahale eden konuları tartışmak ve incelemek için aile bireylerini toplamak
 • Aile bireyleriyle beraber terapide hangi konuların ele alınacağını belirlemek
 • Test, görüşme ve gözlem yolu ile aile üyeleri hakkında bilgi toplamak
 • Boşanma, ayrılık, çocuk yetiştirme, ev yönetimi ve finansal zorluklar gibi konularda danışanları bilgilendirmek
 • Danışanların ilaç, psikiyatri ve adli yardım gerektiren durumlarında ilgili uzmana yönlendirmek
 • Aile bireylerini, sorunları yapıcı bir şekilde ele alarak, beceri ve stratejiler geliştirmeye teşvik etmek
 • Faaliyet, ilerleme notları, değerlendirme ve önerileri içeren dosyalar oluşturmak
 • Ebeveynlerin çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
 • Bireysel vaka analizi, danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonu sağlamak için uzman görüşlerine başvurmak
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
 • Adli vakalarda mahkemelere, kolluk görevlilerine tavsiyelerde bulunmak 
 • Madde bağımlılığı vakalarında sağlık görevlilerine tavsiyelerde bulunmak
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek ara buluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak
 • Velayet davalarına karar vermede kullanılmak üzere ebeveyn ve çocuk değerlendirmelerini mahkemeye sunmak.

Aile Danışmanlığı Eğitimi İçeriği

Modül:1 Gelişim Dönemleri Tespiti

 • Gelişim dönemleri ve ilkeleri
 • Gelişime etki eden faktörler ve gelişim alanları

Modül:2 Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerinin Tespiti

 • Ergenlik dönemi ve özellikleri
 • Ergenlik sürecini etkileyen faktörler ve gelişim özellikleri
 • Ergenlik dönemi sorunları

Modül:3 Aile Olma Süreci Tespiti

 • Evlilikte eş seçme ve eşi tanıma aşamaları
 • Evlilik koşulları ve evlilik dönemi ile evlilik zamanının saptanması
 • Evlendirme yönetmeliği
 • Evlilikte uyum ve dayanışma, evlilikte sorun yaratan konular

Modül:4 Değişen Toplum Aile Yapısına Etkilerinin Tespiti

 • Aile yapısı ve ailede iletişim
 • Aile ilişkileri

Modül:5 Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Tespiti

 • Uyum konularında yetişkin ile çocukların farkları ve sağlık durumlarının uyuma etkileri
 • Aile içi ilişkiler ve tarafların tutumu
 • Çocukluk dönemleri; bebeklik, oyun çağı, okul öncesi, okul çağı, durgunluk, ergenlik delikanlılık
 • Çocuk ruh sağlığına ilişkin psikopatalojik durumları ve koruma yaklaşımları
 • Çocuklarda uyum ve uyumsuzluklar
 • Çocuklarda sıklıkla görülen bozukluklar

Modül:6 Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Tespiti

 • Gerontoloji, yaşlılık kavramı
 • Yaşlılıkta yaşam durumu, yaşam stili, yaşam süreci
 • Kişinin özellikleri ve sosyal uyumu
 • Yaşlılıkta ruh sağlığı, yaşlılıkla beraber oluşan psikolojik rahatsızlıklar
 • Yaşlılık dönemi özellikleri
 • Yaşlılığın sistemlere olan etkisi ve hastalıklar
 • İyi yaşlanmak ve iyi bir yaşlılık

Modül:7 Sosyal Veri Vakalarının Tespit ve Kaydı

 • Bireyi tanıma,bireyi tanımada kullanılan yöntemler
 • Veri toplama yöntemleri; Anket, deney, gözlem, görüşme, tarama yöntemi, saha çalışmaları, envanter

Modül:8 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar

 • Aile danışmanlığı kuramları
 • Aile danışması kuramları

Modül:9 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

 • Aile tanımı ve işlevleri ve aile terapileri
 • Aile ve çift terapilerinde temel tanım ve kavramlar,
 • Aile ve çift terapisinde kullanılan yaklaşımlar
 • Aile terapisi modelleri

Modül:10 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

 • Çiftlerde ve çift terapilerinde duygu
 • Psikodinamik yaklaşım
Aile Danışmanlık Merkezi Açma Yönetmeliğini Okuyunuz…

Modül:11 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak

 • Temel psikolojik danışmanlık becerileri
 • Psikolojik danışma
 • Aile danışma sürecinin ana bölümleri
 • Etkili bir danışma için gereken terapötik beceriler
 • Aile danışmanlığı rol ve fonksiyonları
 • Aile danışmanlığında etik ilkeler

Modül:12 Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi

 • Aile terapisi ve sistem yaklaşımı
 • Kriz dönemlerinde aile ile çalışma
 • Kronik hastalıklar ve aile bütünlüğü
 • Kayıp ve yas sürecinde aile ile çalışma
 • Ailelerle bilişsel yas terapisi
 • Boşanma, aldatma

Modül:13 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

 • Çocuk nedir?
 • Çocuk konusundaki yaklaşımlar
 • Çocuk hakları sözleşmesi
 • Çocuk hukuku ve çocuğun aile içinde korunması
 • Uluslararası belgeler ve ülkemizdeki yasalar ile ailenin korunması

Modül:14 İhmal ve İstismara Uğramış Çocuklara Çözüm Yolları Tespiti

 • İhmale ve istismara uğramış çocuklar
 • Fiziksel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
 • Cinsel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
 • Duygusal ve psikolojik istismara uğramış çocuklar
 • Ekonomik istismara uğramış çocuklar

Modül:15 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Tespiti

 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması
 • Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
 • Cinsel işlev bozuklukları

Modül: 16 Aile Danışmanlığında Meslek Etiği

 • Etik kavramı
 • Meslek etiği ve iş yerinde etik ortam sağlamak

Modül:17 Araştırma Teknikleri

 • Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri
 • Vaka sunumu ve rapor yazma
Aile Danışmanlığı Eğitimi Kimler Katılabilir?

Psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp ve çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler gibi üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun, lisans diploması olan bireyler aile danışmanlığı eğitimi sertifika programına katılabilir ve aile danışmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca;

 • Etkin iletişim becerisi sergileyebilen
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergileyebilen
 • Karmaşık problemleri tanımlama ve çözüm sunma becerisine sahip
 • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği gösterebilen
 • Detaycı ve gözlem becerisine sahip 
 • İkna becerisi yüksek

bireyler aile danışmanlığı eğitimi sertifika programına katılarak mesleki yeterliliğini tamamlamış uzmanlar olarak danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Örnek Video İçin TIKLA…

Mutlu Aileler İçin YAŞAM BOYU EĞİTİM

Yaşam Boyu Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı
 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile İnternet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz. 7 gün 24 saat 
 • Eğitim videolarını tamamladıktan sonra sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresinden en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücretsiz olarak tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınavda başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları, 1 ay içerisinde adreslerine gönderilmektedir.

Öğrenci Yorumları

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Yorum Yap

Henüz yorum yapılmamış.

“Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası” için ilk yorum yapan siz olun!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası
Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası

2,625.00 

© 2020 Eğitimnet Akademi

Eğitimnet Akademi
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart